SAR – Search And Rescue

Scrambling til mobiltelefon nummer: 997 22 393 - eller listen under.

Kjevik flyklubb er medlem i NLFs Flytjeneste. Denne er administrert av NLF, som organiserer all samfunnsnyttig flytjeneste som utføres av flyklubber tilsluttet Norges Luftsportsforbund.

Flytjenesten er godkjent av Luftfartstilsynet for å operere etter forskrift om sivil statsluftfart.

Tjenester inkluderer flyging for redningstjenesten (SAR / SEAO) etter anmodning fra hovedredningssentralene eller politiet, samt andre samfunnsnyttige tjenester som kan utføres med klubbenes fly.

Flytjenesten skal ikke påta seg oppdrag som kan oppfattes å være i konkurranse med ervervsmessig luftfartsvirksomhet.

Flytjenesten har frivillig beredskap for politi og hovedredningssentralen for innsats i søk- og redningstjeneste.

 

Kontaktliste for Flytjenesten - Agder:

Leif Olsen - Leder Flytjenesten - tlf. 99722393, lebolsen (at) online.no

Dmytro Yakovenko - NK Flytjeneste, tlf. 40048467, yakovenko.dmytro (at) gmail.com

Lars Eirik Vik, tlf. 99755311, lars.eirik.vik (at) gmail.com

Hans Otto Espegren, tlf. 97183119, hespegren (at) yahoo.no